Trummor

Trummor är det äldsta redskapet som människan har skapat ljud med. Över hela världen har man i arkeologiska utgrävningar stött på olika typer av trummor, där den äldsta daterats till 6000 år f.v.t. Det var dock inte enbart för att skapa musik som man trummade fram ljud, utan instrumentet har även haft stor betydelse för att kunna kommunicera på avstånd. Även inom magiska ritualer och offerceremonier har trumman haft en central roll. De första trummorna bestod av ett reptil- eller fiskskinn som man spände över en ihålig stubbe. Man övergick sedan till att använda skinn från boskap, vilket tålde en större belastning. Nu kunde man istället för att enbart använda händerna, även trumma med pinnar och andra typer av redskap.

Nästa steg i utvecklingen representeras av ramtrummorna. Dessa är uppbyggda av en tunn kropp med ett överspänt get- eller svinskinn. Hit hör till exempel den samiska trumman som man fortfarande använder vid ceremonier enligt den samiska traditionen.

Utvecklingen fortsatte och i 600-talets Persien (nuvarande Iran) tog man fram pukan, som är en trumma med bestämd tonhöjd. Den är idag en självklar del av de flesta trumset och går i det sammanhanget ofta under namnet tom eller tom-tom.

Trummor finns idag i en mängd olika utföranden; allt ifrån de traditionella skinntrummorna som står oförändrade efter tusentals år till dagens elektroniska varianter. Olika genrer av musik förhåller sig olika till rytmer och puls och valet av trumma kan ha stor betydelse för slutresultatet. Låt oss hjälpa dig att hitta just ditt sound!

Underkategorier:
Varumärken
Storlek
Diameter