Cabasa

Cabasa är ett afrikanskt instrument som har sitt ursprung från Agben i Marocko. Cabasa är ett rytminstrument som påminner om maracas med sitt rasslande ljud. Det afrikanska instrumentet tillverkas av kalebass där ett nät med pärlor spänns på utsidan. Det rasslande ljudet uppstår när man vrider eller skakar på cabasan.

Varumärken