Mandolin

Mandolin är ett stränginstrument med åtta strängar och har sitt ursprung från Italien och är ett signum för italiensk folkmusik. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var mandolin mycket vanligt inslag i strängmusikorkestrar i Sverige.

Varumärken