Synt

Synt, som är kort för synthesizer, är ett elektroniskt instrument som via analog eller digital ljudsyntes kan skapa en oerhörd mängd olika ljud. Den kan härma akustiska instrument och andra redan etablerade ljud, men kan också användas för att skapa helt nya ljud. Traditionellt styr man synten med hjälp av en klaviatur, men man kan också använda andra mekaniska anordningar som slagytor, joysticks, styrhjul eller tryckkänsliga ytor.

Synten är det dominerande instrumentet inom den nu etablerade elektroniska musiken, men den hade en lång startsträcka. Det allra första instrumentet som kan liknas vid en synt kom redan på 20-talet, men blev ingen omedelbar hit. Utvecklingen gick långsamt och på 60-talet hade den fortfarande inte slagit igenom. Den sågs på med stor skepsis och man tillskrev den enbart de mest extrema, experimentella och oortodoxa musikerna. Vändningen kom 1968 i och med albumet ”Switched-on Bach” av Wendy Carlos, som innehöll Bachs kompositioner arrangerade speciellt för en synt. Nu började även ”vanliga” musiker att få upp ögonen för synten och den blev alltmer populär under de följande årtiondena. Den tog mer plats på både pop- och rockscenen och är numera starkt sammankopplad med många av 80-talets största band.

Ställer man synten mot instrument som keyboard, elorglar och elpianon är den största skillnaden antalet reglerbara parametrar. De pianoliknande släktingarna har i jämförelse bara ett fåtal färdiga ljud och möjligheter att förändra dessa är små. Synten däremot, erbjuder nästan oändliga möjligheter att manipulera ljudet. Detta har gjort den till ett av de viktigaste instrumenten för nästan alla genrer inom musikindustrin.

Vi på Örebro Musikservice jobbar med syntar från tillverkare som Korg, Roland, Yamaha för att nämna några.

Varumärken