Klaviatur

Instrument klaviatur har sitt ursprung i en typ av orgel som användes i Grekland för över 2000 år sedan. Denna så kallade vattenorgel alstrade ljud med hjälp av förändringar i vattentryck och blev snabbt populär. Den användes flitigt under bland annat gladiatorspel och stridskamper och spred sig snabbt genom Europa. Utifrån detta utvecklade man flertalet olika orglar vars mekanik inte skiljer sig särskilt mycket från de som man spelar på idag.
Det var först på 1300-talet som orgeln fick sällskap av vad som kan liknas vid dagens pianon i och med utvecklingen av bland annat klavikord och cembalo. Dessa har mer eller mindre avancerade konstruktioner som använder sig av både tangenter och strängar för att alstra ljud av varierande kvalité. De förlorade dock i popularitet under 1700-talet när det så kallade piano forte gjorde sitt intåg på marknaden. Man kunde nu för första gången styra volymen på sitt klaviaturinstrument och det öppnade upp för ett helt nytt sätt att spela på.
Utvecklingen har sedan dess till stor del fokuserat på att få ner storleken på instrumentet och göra det mer lätthanterligt. Under 1900-talet tog man klivet in i den elektroniska världen med målsättningen att skapa ett mindre och smidigare klaviaturinstrument utan att ge avkall på ljudkvalitén.
Oavsett vilket klaviatur du är på jakt efter så hjälper vi dig att navigera genom det stora utbudet av klaviaturinstrument som finns tillgängligt. Med instrument och tillbehör från alla de stora tillverkarna finns många alternativ att erbjuda nybörjaren såväl som den erfarne pianisten.
Underkategorier:
Varumärken